Politica de calitate - mediu

Declaratia de politica referitoare la calitate - mediu

S.C. CARBOCHIM S.A., lider in domeniul proiectarii, fabricarii si comercializarii produselor abrazive, urmareste intarirea imaginii sale prin calitatea produselor oferite si a preturilor competitive practicate, in conditiile satisfacerii cerintelor clientilor si a altor parti interesate relevante si a generarii unui impact minim asupra mediului inconjurator. 

In acest context, S.C. CARBOCHIM S.A. se angajeaza: 

Sa-si desfasoare activitatea in deplina conformitate cu cerintele clientilor, corelate cu normativele de produs, cerintele si reglementarile legale referitoare la siguranta produsului, precum si cu cerintele legale si alte cerinte de mediu aplicabile aspectelor de mediu generate; 

Sa-si imbunatateasca continuu eficacitatea proceselor si performanta de mediu, in special prin adoptarea masurilor de prevenire a poluarii. 

In scopul indeplinirii acestor angajamente, am decis implementarea si certificarea unui sistem de management integrat calitate - mediu, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, domeniul de aplicare al acestui sistem referindu-se la intreaga gama a activitatilor, produselor si serviciilor desfasurate in cadrul S.C. CARBOCHIM S.A. 

Prin intermediul acestui sistem ne propunem urmatoarele directii de actiune:  

  • Identificarea şi cunoaşterea cerinţelor exprimate şi implicite ale clienţilor si partilor interesate relevante;
  • Declararea calităţii ca principiu de bază al tuturor activităţilor organizaţiei, respectând principiul “fă bine de prima dată şi de fiecare dată”;
  • Îmbunătăţirea modului actual de gestionare a deşeurilor generate de activităţile noastre şi încadrarea în limitele impuse pentru poluanţii evacuaţi în aer şi în apele uzate;
  • Minimizarea impactului generat asupra mediului de produsele şi procesele noastre printr-o utilizare eficientă a energiei, materiilor prime şi materialelor în toate activităţile noastre;
  • Controlul riscurilor de mediu şi al poluărilor accidentale;
  • Instruirea şi motivarea personalului, astfel încât să conştientizeze faptul că “oricare îţi este funcţia, ai un furnizor şi un client” şi participarea acestuia la realizarea Programului de management de mediu şi la aplicarea măsurilor de control operaţional prin comunicare şi informare la toate nivelurile;
  • Implicarea furnizorilor organizaţiei în respectarea Politicii referitoare la calitate-mediu, astfel încât aceştia să cunoască şi să respecte cerinţele noastre privind calitatea produselor şi modul de menţinere sub control a aspectelor semnificative de mediu în amplasamentul S.C. CARBOCHIM S.A.

Prin atributiile ce imi revin imi asum responsabilitatea pentru stabilirea si alocarea resurselor necesare in vederea mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului de management integrat calitate - mediu, in deplina concordanta cu politica declarata.

Deleg pe d-na Alexandra PETRIC, ca reprezentant al managementului pentru calitate si mediu, avand autoritatea necesara in conducerea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate - mediu.

 

11.01.2021 

DIRECTOR GENERAL 
Ing. Viorel Popoviciu