Noutate
Carbochim

ANUNT DE MEDIU

CARBOCHIM S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Desființare construcții de pe platforma”, propus a fi amplasate în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet:  http://.apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj, http://.apmcj.anpm.ro  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Cluj, din mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, județul Cluj, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj, http://.apmcj.anpm.ro