Noutate
Carbochim

AGA 27/28.04.2009

Consiliul de administratie de la s.c.carbochim s.a. cu sediul in cluj-napoca, piata 1 mai ,nr.3,la solicitarea actionarului s.s.i.f.broker s.a. impreuna cu mei roemenie en bulgarije n.v., completeaza ordinea de zi de la adunarea generala ordinara a actionarilor cu urmatoarea solicitare: -alegerea consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ.